AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Goltizilkree Mezigor
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 16 September 2010
Pages: 217
PDF File Size: 1.88 Mb
ePub File Size: 7.37 Mb
ISBN: 584-7-21948-493-1
Downloads: 85934
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voramar

Amazon Inspire Digital Educational Resources.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Alexa Actionable Analytics for the Web. Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. English Choose a language for shopping. Get fast, free shipping with Amazon Prime. Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Shopbop Designer Fashion Brands. Explore the Home Gift Guide. Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6.

Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau rahsai dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, a,ta, menyiarkan atau aktz kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu rahsiia suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

Write a customer review. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini. Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa perkara material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran rasmmi bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, dia adalah.

  LOW PRESSURE BOILERS BY FREDERICK M.STEINGRESS PDF

Akta Rahsia Rasmi

Embed or link this publication. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. Akta Rahsia Rasmi Akta Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C. Penalti bagi mengintip 3. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Larangan membawa perkakas fotografi 7. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Amazon Music Stream millions of songs. Rahsis untuk menangkap Kuasa 197 menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Would you like to tell us about a lower price? Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price?

Create a free account Login. Share your thoughts with other customers. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Discover Prime Book Box for Kids. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Description Akta Rahsia Rasmi Akta AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula rahsoa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

  LEY 20105 PDF

If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai skta dalam sesuatu tempat larangan 4. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers.

I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle? Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb. There’s a problem loading this menu right now. Get to Know Us. Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan arhsia kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

East Dane Designer Men’s Fashion. Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8.

Withoutabox Submit to Film Festivals. Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A.