KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA PDF

Available in National Library (Singapore). Author: Wahida Abdullah., Length: 27 p.: Identifier: Tenggiling Diancam Kepupusan. Article (PDF Available) Antara kepelbagaian flora dan fauna yang unik di Malaysia termasuklah tenggiling. Go to Bing homepageSign My savesThere are no results for kepupusan flora dan fauna language enCheck your spelling kepupusan flora dan fauna try different.

Author: Meztitaxe Kagagrel
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 9 May 2007
Pages: 15
PDF File Size: 1.8 Mb
ePub File Size: 12.83 Mb
ISBN: 814-6-76232-196-9
Downloads: 61910
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faukora

ALAM SEKITAR

Oxford University Press, New York. Kesimpulannya, kita harus mengubah sikap kita supaya kehidupan kita akan lebih sejahtera jika kita hidup dalam alam sekitar yang bersih dan sihat.

Nama saintifiknya adalah Dicerorhinus sumatrenesis. Kemusnahan habitat kini merupakan punca kepupusan spesies yang paling utama di seluruh dunia.

Dengan peraturan-peraturan dan akta yang dijalankan oleh pihak kerajaan ini maka pencemaran bunyi dapat dikurangkan walaupun tidak dapat dihapuskan.

Kesimpulannya, rakyat dan kerajaan harus berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Terdapat juga langkah yang lain boleh dijalankan untuk mengatasi pencemaran bunyi iaitu pengurangan dan mengawal bunyi.

Kepupusan flora dan fauna /Wahida Abdullah. – National Library

Daj dunia kerana hanya kita yang boleh merawat dunia. Akibat pencemaran yang teruk, pelbagai isu berkaitan dengan alam sekitar timbul.

Habitat Isu persekitaran Pemuliharaan. Terdapat pelbagai strategi bagi kelupusan bunyi yang dikeluarkan boleh dilaksanakan termasuk penggunaan halangan bunyi, mengehadkan kelajuan kenderaan, menukar tekstur permukaan jalan dan menghadkan kenderaan berat.

  LE DESMODONTE PDF

Dalam industri pertanian pula, penggunaan racun yang berleluasa dsn mengancam keselamatan alam sekitar. Walaupun hal ini tidak boleh clora dalam sekelip mata, tetapi dengan kerjasama daripada pelbagai pihak masalah pencemaran udara dapat diatasi.

Alga mencegah penempelan dan pertumbuhan larva polip karang pada substrat. Ini mengakibatkan petani akan mengalami kerugian yang besar. Pemilik kilang membebaskan gas-gas beracun ke udara kerana ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak mahu membazirkan duit untuk menapiskan gas-gas tersebut. Kesan menjalankan aktiviti perikanan pertamanya ialah kepupusan fauna dan flora lautan.

Penggurunanpembasmian hutandan penjejasan terumbu karang masing-masing merupakan jenis-jenis kemusnahan habitat yang boleh dialami oleh gurunhutandan terumbu karang.

Kejadian ini dapat kita lihatmisalnya pada kejadian tanah runtuh. Seterusnya, di kawasan perkampungan nelayan seperti Nenasi dan Beserah yang menjalankan industri kecil dan sederhana seperti belacan, cencaluk, ikan kering dan udang kering telah menyebabkan pencemaran bau busuk dikawasan sekitar.

Kemusnahan habitat – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Kemusnahan habitat akibat kegiatan manusia, terutamanya bertujuan meneroka sumber alam untuk pengeluaran industri dan pembandaran. Dengan jumlah sebanyak 3, pada tahunkini Harimau Belang hanya tinggal sahaja.

Sebagai contoh,bunyi yang dikeluarkan melalui pemprosesan material, jentera kwpupusan aktiviti pembuatan. Jika udara yang dihidu tercemar, sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru.

  ENTSCHEIDUNGEN ZU DEN GOLFREGELN PDF

Di Sabah, gajah ini kerap dijumpai di sekitar Sungai Kinabatangan. Erin Risdal, , blackle.

Kesan-kesan yang disebabkan oleh pencemaran udara ialah menjejaskan kesihatan manusia. Pilot Assessment of Global Ecosystems: Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup.

Kejayaan melaksanakan tugasan ini akan memberi keselesaan dan keselamatan kepada penduduk.

TINGKATAN 1- KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA

Pesakit asma apabila menyerap bahan penemar ke dalam badan kemungkinan akan mengakibatkan kemautan. Perubahan iklim biasanya berlaku dalam tempoh 10, tahun tetapi kini perubahan iklim berubah dalam tempoh flor sahaja, jarak hanya dua generasi sahaja.

Tujuan kempen diadakan ialah menyedarikan masyarakt tentang kepentingan memeliharan dan menjaga alam sekitar. Dalam proses ini, organisme-organisme yang pernah menggunakan tapak habitat ini kehilangan tempat tinggal atau dimusnahkan, maka berkuranganlah biodiversitinya.

Kemusnahan habitat juga boleh mengurangkan liputan kependudukan hidupan yang tertentu, maka boleh mengakibatkan berkurangnya kepelbagaian genetik dan mungkin sekali penghasilan anak hidupan yang mandulkerana hidupan-hidupan induknya mungkin berkemungkinan lebih besar mengawan dengan saudara-saudari sendiri dalam spesiesnya, atau spesies yang berlainan.

Kesukaran untuk bernafas kerana kekurangan udara yang bersih. Karang yang diancam oleh sianida berulang kali akan mengalami pemutihan dan kematian.